เพื่อสิทธิที่เท่าเทียม : หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ เรื่องสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กลุ่มคนไร้บ้าน ประเทศออสเตรเลีย

หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ เรื่องการติดตามสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กลุ่มคนไร้บ้าน ณ โบสถ์เจอรัลด์ตัน ประเทศออสเตรเลีย โดยทางหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลกล่าวว่า หากไม่มีเอกสารสำคัญดังกล่าว พวกเขาจะกลายเป็นบุคคลไร้สิทธิสถานะโดยทันที รวมถึงเกิดปัญหาในการเข้าอยู่อาศัยในสถานที่พักพิงด้วยเช่นกัน

งบประมาณที่ขาดไป จึงทำให้ยุทธศาสตร์เพื่อคนไร้บ้านไม่บรรลุผลสำเร็จ

ผู้ตรวจการแห่งรัฐบาลมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ชี้ว่าแผนยุทธศาสตร์คนไร้บ้านของมลรัฐไม่อาจแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และมาตรการที่ถูกกำหนดไว้ยังมุ่งสร้างผลในระยะสั้นเท่านั้น

ในเมืองไบรอน ภาวะไร้ที่อยู่อาศัยคือเพื่อนบ้านของความเลิศหรูระดับฮอลลีวูด

ที่เมืองไบรอน เมืองตากอากาศแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย กำลังประสบปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องด้วยความนิยมของเมืองที่มีมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยของเมืองรุนแรงขึ้นตามไปด้วย

ภาคประชาสังคมออสเตรเลียชี้ รัฐบาลล้มเหลวในการจัดสรรงบเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัย

ปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเป็นวิกฤตที่ยังคงเรื้อรังและขัดขวางการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยมาโดยตลอด ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหากลับไม่เพียงพอต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น

รถบัสเพื่อคนไร้บ้านยามราตรี: นวัตกรรมการแก้ปัญหาคนไร้บ้านยามฉุกเฉิน

ที่ออสเตรเลีย ท่ามกลางจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้น “Sleepbus” นวัตกรรมเพื่อสังคมโดยภาคประชาชนจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะในเวลาที่มีผู้ต้องการที่พักพิงยามฉุกเฉิน และเบื้องหลังภาวะไร้บ้านของที่นี่คืออะไร?

อดีตนักโทษมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน

อดีตนักโทษมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการที่อดีตนักโทษกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงหกเดือนหลังจากการปล่อยตัวและความเสี่ยงนี้จะยังคงมีอยู่อีกเกือบปี

1 2