ระเบียบที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้คนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรต้อง “ไร้บ้าน” เพื่อที่จะมีสิทธิเข้าที่พักชั่วคร่าว

รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในสหราชอาณาจักรปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Everyone In ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้านที่เข้ามาขอความช่วยเหลือและแนะนำให้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเพื่อรอให้ทีมลงพื้นที่พบและนำเข้าโครงการเพื่อยืนยันสิทธิในฐานะคนไร้บ้านแทน

เสี่ยงมากกว่า! สถิติชี้แม่เลี้ยงเดี่ยวในสหราชอาณาจักรเสี่ยงเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

จากการรายงานพบว่าผู้หญิงเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวไร้บ้านมากกว่า โดยจำนวนหญิงไร้บ้านเพิ่มขึ้น 88% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และประมาณ 60 % ของผู้ที่อยู่ในที่พักชั่วคร่าวสำหรับคนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรเป็นผู้หญิง ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของแม่เลี้ยงเดี่ยวมากยิ่งขึ้น

สิทธิในการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ที่หายไปของคนไร้บ้านเมืองเดลี

เดลีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างมาก โดยทางรัฐบาลท้องถิ่นเดลีได้ออกมาตราการมากมายเพื่อให้ประชาชนในเมืองได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี แม้จะมีมาตรการมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน มาตรการที่ออกมาโดยภาครัฐนั้น ยังคงขาดมาตรการที่รองรับคนไร้บ้าน แม้ว่าเมืองนิวเดลีจะเป็นเมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในอินเดียก็ตาม

ผู้หญิงไร้บ้าน (Female Homeless): เป็นอยู่อย่างไรในโลกใบนี้

สภาพความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านที่ขาดปัจจัยสี่สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำอย่างมาก และสภาพสังคมที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องออกจากบ้าน กลายมาเป็นคนไร้บ้านในเมือง สถานการณ์จะย่ำแย่มากกว่านั้น หากคุณคือคนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิง

คนไร้บ้านและการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

การจัดหาวัคซีนถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐที่จะต้องรีบดำเนินการให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะและไร้ผู้ดูแลด้วย

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทดลองใช้เครื่องมือวัดในการตั้งหลักของคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้าน ฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับนี้คือการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการพัฒนาทุนทางจิตให้กับผู้ไร้บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการทดลองนำเครื่องมือที่วัดในการตั้งหลักของคนไร้บ้านไปประยุกต์ใช้จริงอีกด้วย

1 2 3 14