“Housing First ” แนวคิดที่ทำให้คนไร้บ้านในฟินแลนด์ลดจำนวนลงเรื่อยๆ

ปีที่ผ่านมา ฟินแลนด์เป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ไม่ประสบกับปัญหาวิกฤติคนไร้บ้าน องค์กรที่ทำงานด้านคนไร้บ้านในสหภาพยุโรป FEANTA ระบุว่าตัวเลขคนไร้บ้านในฟินแลนด์มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวคิดในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของฟินแลนด์คือ Housing First – การให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก

นักเรียน นักศึกษา ในไอร์แลนด์กว่า 6,000 คนเข้าร่วมการประท้วงปัญหาที่อยู่อาศัย

เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้ชุมนุมจำนวนมาก ที่ประกอบไปด้วยสหภาพแรงงาน องค์กรชุมชน พรรคการเมือง นักเคลื่อนไหวและนักศึกษา เข้าร่วมการประท้วงประเด็นที่อยู่อาศัยหน้ารัฐสภาไอร์แลนด์ จากปัญหาราคาที่อยู่อาศัยและค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูง

บทเรียนจากฟินแลนด์: ช่วยคนไร้บ้านด้วยการให้ “บ้าน”

วิธีการอาจฟังดูธรรมดา แต่นโยบายของฟินแลนด์ในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านด้วยการมีบ้านก่อนเป็นอันดับแรกมีประสิทธิภาพมาก มันช่วยจบปัญหา ไม่ใช่แค่จัดการกับมัน