‘Housing First Charlotte-Mecklenburg’ องค์กรเพื่อคนไร้บ้านในอเมริกา

Housing First Charlotte-Mecklenburg (ต่อไปจะเรียกว่า Housing First) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดประสงค์จะยุติการไร้บ้านเรื้อรัง

เสียงของประชากรไร้บ้านในมุมไบ

“พวกเขาเรียกเราว่าขอทาน มักจะทำกิริยาอุจาดและสบถใส่เรา ทั้งๆ ที่เราเองก็เป็นคนทำงานทำการและอาศัยอยู่ที่นี่มา 26 ปีแล้ว ที่นี่เป็นบ้านของพวกเราพอๆ กับพวกเขานั่นแหละ”

เพื่อยุติการไร้บ้าน ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น

แรกเริ่มนั้น โรซาน แฮกเกอร์ตี (Rosanne Haggerty) คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการไร้บ้านได้ด้วยการทำให้คนไร้บ้านมีที่อยู่ เธอจึงก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Common Ground (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Breaking Ground)

1 9 10 11