ปัญหาที่อยู่อาศัย: ต้นตอสู่วิกฤติเศรษฐกิจ-สังคม ที่แม้แต่ประเทศร่ำรวยยังต้องเผชิญ

ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาของประชากรทุกคน และเราต้องไม่ลืมคำนึงถึงประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างคนจนเมืองหรือคนหาเช้ากินค่ำ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ราคาที่อยู่อาศัยมีอัตราสูงด้วยเช่นกัน นี่เป็นปัญหาใหญ่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างมาก

สู้วิกฤตสภาวะไร้บ้าน: นิวยอร์กเตรียมออกกฎหมาย “ที่อยู่อาศัยเพื่อคนไร้บ้าน”

จำนวนคนไร้บ้านในเมืองนิวยอร์กพุ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ณ ขณะนี้มีคนไร้บ้านกว่า 79,000 คนอาศัยอยู่ทั้งในศูนย์พักพิงและบนท้องถนน จำนวนคนไร้บ้านที่ว่ามาเพิ่มขึ้นมาจาก 64,000 คน หลังนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก บิล เดอ บลาซิโอ เข้ามาดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อความล้มเหลวในการจัดการกับสภาวะไร้บ้าน เจ้าหน้าที่เมืองนิวยอร์กจึงตกลงกันผลักดันร่างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

จำนวนคนไร้บ้านที่พุ่งสูงขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียและบททดสอบมนุษยธรรม

ตัวเลขของประชากรคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์คนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นแบบทดสอบความอดทนอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจของผู้คนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งภูมิอกภูมิใจในความเสรีนิยมของรัฐ

สภาวะไร้บ้าน วิกฤติที่ถูกซ้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กลุ่มคนที่เปราะบางมากอย่างกลุ่มคนผิวสีหรือคนรายได้น้อย มีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะไม่มีทรัพยากรในการเคลื่อนย้ายที่อยู่ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ และไม่มีทรัพยากรมาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน

Homeless in California: ปัญหาที่แก้ไม่ตก

ขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสามารถบริหารงบประมาณได้เกินดุล แต่ทำไมปัญหาคนไร้บ้านและราคาที่อยู่อาศัยกลับเพิ่มสูงขึ้น

การเลือกปฏิบัติต่อคนไร้บ้านในซานฟรานซิสโก

เกิดเหตุชายสูงวัยผิวขาวคนหนึ่งทำการสาดน้ำจากชั้นบนของดาดฟ้าไปยังผู้หญิงไร้บ้านที่อยู่ข้างล่าง พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เผยว่า “ร่างกายและสัมภาระของเธอได้รับผลกระทบโดยตรงหลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งเทน้ำลงมาจากชั้นดาดฟ้า”

1 2 3 4 5